OREW - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

OREW

Jeden_procent_logo
 
OREW

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie rozpoczął działalność od 1 października 1993 roku.  Jest profesjonalną placówką przeznaczoną dla wychowanków niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością, którzy wymagają kompleksowej, wielodyscyplinarnej pomocy rehabilitacyjnej w ramach dziennego ośrodka rehabilitacyjnego i edukacyjnej, dostosowanej do wieku, potrzeb oraz możliwości psychofizycznych wychowanków.
Organizacja pracy edukacyjno
terapeutycznej odbywa się w formach zajęć grupowych
i indywidualnych.
Wychowankowie OREW korzystają z zajęć w:

 • Zespołach Rewalidacyjno Wychowawczych, do których uczęszczają osoby

 • z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej,

 • Oddziale przedszkolnym,

 • Oddziałach I i II etapu edukacyjnego (na poziomie szkoły podstawowej),

 • w których realizują obowiązek szkolny dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz sprzężonymi dysfunkcjami,

 • Oddziale gimnazjalnym ( III etapu edukacyjnego),

 • Oddziale przysposobienia do pracy (IV etapu edukacyjnego).


W OREW realizowane są następujące rodzaje zajęć:
z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka obejmujące:
w oddziale przedszkolnym zajęcia grupowe i indywidualne ze specjalistami: psychologiem, neurologopedą, oligofrenopedagogiem i fizjoterapeutą,

w ramach wczesnego wspomagania rozwoju zajęcia indywidualne ze specjalistami: psychologiem, neurologopedą, oligofrenopedagogiem i fizjoterapeutą.

rewalidacyjne indywidualne i grupowe obejmujące:

 • zajęcia z psychologiem,

 • zajęcia logopedyczne,

 • zajęcia z wykorzystaniem elementów Metody Marii Montessori,

 • zajęcia z wykorzystaniem elementów Metody Alfreda Tomatisa,

 • zajęcia z wykorzystaniem elementów Metody Dobrego Startu,

 • zabawy muzyczno ruchowe,

 • muzykoterapię,

 • arteterapię.


Warsztat Terapii Zajęciowej
WTZ_logo
Wczesne Wspomaganie Rozwoju i Wychowanie Przedszkolne
WWR_logo
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego